ОТЧЕТНОСТ
Основните ползи са:

- Изготвяне на регулярни справки и отчети
- Предоставяне на напълно прозрачно отчитане съобразено с българското законодателство
- Електронии унифицирани документи
- Командировъчни документи
- Най-посещавани дестиниции по бюджети.