Онлайн резервации


Чрез ключовото си партньорство със Sabre Holdings ДА Травъл има възможност да предложи на своите клиенти решение за цялостно управление на корпоративните пътувания - Getthere:

- Внедрен в 95 държави, локализиран на 15 езика, 11млн потребители,
- Възможност за прилагане на цялостната политика на корпоративни пътувания на клиента
- Интеграция със SAP.
- Достъпен 24/7, PC и мобилна версия
- Пълна прозрачност на таксите

За по детайлна информация разгледайте брошурата или заявете безплатен демонострационен достъп.
 
Getthere 1 Mb (pdf) свали