Другите за нас

ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА

ТИТАН ЗЛАТНА ПАНЕГА
Титан Златна Панега е един от най-големите производители на висококачествен цимент и бетонови смеси в страната, работи и върхъ разкриването на нови кариери за чакъл и пясък. За последната година компанията разчита за своите корпоративни пътувания на Д.А.Травъл, която успява да ни предостави много добри условия, реагира бързо и адекватно. Служителите и са любезни и компетентни и имат 24/7 сървиз при спешни и/или належащи ситуации. По тази причина смятаме че Д.А.Травъл е фирма която заслужава доверието ни и смятаме и за в бъдеще да се възползваме от услугите и.