Отчетност

Отчетност
Ние вярваме че нивото на отчетност е първостепенно значение и предоставя основа за ROI (възращаемост), възможности за спестявания и оценка на цялостната програма.  

Всеки локален офис изпраща живи данни които се съхраняват в единна интеграна система която осигурява консолидиране и качество на данните. Достъпен във всеки локален офис, аналитичният ни набор от инструменти предоставя изчерпателни отчети, които се публикуват към клиентски портал на нашите клиенти - Travel Vortal.

Обикновенно за целите на грижата за пътниците ние предоставяме живи данни; За бизнес целите на нашите клиенти стандартно предоставяме месечни репорти, което варира според всеки локален офис.