Управление на бизнес пътуванията

Сертифициран по ISO 9001: 2015

Сертифициран по ISO 9001: 2015
ATG е единствената фирма за управление на бизнес пътувания в САЩ сертифицирана по ISO 9001: 2015, което гарантира, че качеството, което ние доставяме, се базира на нашите процедури, процеси и култура. С нашата програма за контрол на качеството, ние се ангажираме, че изискванията на нашите клиенти са идентифицирани, изпълнени, преизпълнени и непрекъснато се подобряват.

Свържи се с нас за да разбереш повече