Управление на бизнес пътуванията

Управление на бизнес пътуванията

Управление на бизнес пътуванията
В ATG разбираме, че нашата работа не е само да да осигурим най-добрите тарифи, най-иновативните маршрути за пътуване, най-добрите технологични инструменти или най-опитните консултанти. Ние сме там като продължение на организационната структара на нашите клиенти - техния отделен пътуващ отдел.

Постигаме това, защото се стремим да разберем нашите клиенти, тяхната култура, ценностите на марката и целите на бизнеса.

Само тогава можем да доставим най-високо качество услуги, като нашата запазена марка е личното отношение към всеки един клиент. Само тогава наистина можем да работим за постигането на забележителни спестявания по отношение на политиките за бизнес пътувания, времето и разходите.

Това е начина, по който ATG управлява бизнес пътуванията.